Akredytacja

Laboratorium wdrożyło, a obecnie utrzymuje i doskonali system zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Zasady systemu zarządzania w Laboratorium zostały udokumentowane w Księdze Jakości, procedurach i instrukcjach, a wszelka działalność prowadzona jest zgodnie z tymi zasadami. Od 05.01.2004r. Pracownia Badań Mleka posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. 21.01.2009r. Laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji rozszerzony o metody badawcze wykonywane w Pracowni Ochrony Środowiska, natomiast z dniem 01.12.2011r. w zakresie akredytacji znalazły się metody badawcze realizowane w Pracowni Mikrobiologii.

Zakres akredytacji AB 459 >> Zakres Akredytacji
Certyfikat akredytacji AB 459 >> Certyfikat Akredytacji

 


Badanie mleka, wody oraz badanie ścieków Lublin - zdjęcie 1 Badanie mleka, wody oraz badanie ścieków Lublin - zdjęcie 2 Badanie mleka, wody oraz badanie ścieków Lublin - zdjęcie 3 Badanie mleka, wody oraz badanie ścieków Lublin - zdjęcie 4 Badanie mleka, wody oraz badanie ścieków Lublin - zdjęcie 5