Polityka jakości

Podstawowym celem Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich jest zagwarantowanie swoim Klientom najwyższego poziomu świadczonych usług realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych pracującym w systemie zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 -Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
Cele systemu zarządzania dotyczące jakości:

 • wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami na wysokim poziomie jakościowym pozwalającym na uzyskanie rzetelnych i wiarygodnych wyników;
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu;
 • zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klientów;
 • zapewnienie poufności i bezstronności we wszystkich obszarach działania Laboratorium;
 • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania.

Gwarancją realizacji ustalonych celów jakościowych jest:

 • wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi metodami badań oraz wymaganiami klientów, o ile nie są one sprzeczne z Polityką Jakości Laboratorium;
 • zatrudnienie wykwalifikowanego personelu wolnego od finansowych lub innych nacisków, które mogłyby wywrzeć niekorzystny wpływ na jakość pracy oraz zapewnienie mu warunków do ciągłego podnoszenia umiejętności;
 • stosowanie właściwego wyposażenia pomiarowego objętego nadzorem metrologicznym;
 • zapewnienie jakości badań;
 • przeprowadzanie przeglądów zarządzania oraz auditów wewnętrznych;
 • zaangażowanie personelu w ciągłe doskonalenie systemu zarządzania.

Wszyscy pracownicy Laboratorium Usług Badawczych zobowiązani są do zachowania zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania.


Badanie mleka, wody oraz badanie ścieków Lublin - zdjęcie 1 Badanie mleka, wody oraz badanie ścieków Lublin - zdjęcie 2 Badanie mleka, wody oraz badanie ścieków Lublin - zdjęcie 3 Badanie mleka, wody oraz badanie ścieków Lublin - zdjęcie 4 Badanie mleka, wody oraz badanie ścieków Lublin - zdjęcie 5