O nas

jakoscroku1Historia Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich ma swój początek w latach 40-tych XX wieku, kiedy to przy ówczesnym Lubelskim Okręgowym Oddziale Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich istniały magazyny mleczarskie i formiernia masła. W latach 1969 – 1976 Spółdzielnia działała jako Składnica Mleczarska Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich. Przez 13 kolejnych lat funkcjonowała jako Zakład Obrotu Towarowego Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Lublinie.

W 1989 roku w wyniku procesów likwidacyjnych wszystkich związków spółdzielni nastąpiła likwidacja Zakładu Obrotu Towarowego i pojawiło się niebezpieczeństwo utraty majątku. Dzięki zaangażowaniu pracowników zakładu wraz z kilkoma spółdzielniami mleczarskimi w regionie, Krajowym Porozumieniem Spółdzielni Mleczarskich oraz Mleczarskim Przedsiębiorstwem Spódzielczym z Warszawy, 11 listopada 1989r. utworzono obecną Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym pod numerem ARS 957.

Organami Spółdzielni są:

– Walne Zgromadzenie Pełnomocników zrzeszonych w niej Osób Prawnych
– Rada nadzorcza
– Zarząd.

Usługi laboratoryjne w Spółdzielni świadczone są przez Laboratorium Ochrony Środowiska i utworzone w 1998r. Laboratorium Badania Mleka. Decyzją Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2007r.  Scalono obie jednostki i powołano Laboratorium Usług Badawczych zawierająe w swojej strukturze Pracownię Badań Mleka i Pracownię Ochrony Środowiska.

Przedmiotem działania Spółdzielni jest prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą

  • handel artykułami mleczarskimi i materiałami zaopatrzeniowo-technicznymi
  • usługi laboratoryjne
  • wymiana towarowa i współpraca z zagranicą w zakresie eksportu i importu towarów.
  • Usługi labolatoryjne w Spółdzielni świadczone są przez Labolatorium Usług Badawczych, w strukturze którego funkcjonują:
    • Pracownia Badań Mleka
    • Pracownia Ochrony Środowiska
    • Pracownia Mikrobiologii